CERTIFICĂRI FRANCEZĂ

     Centrul nostru de limbi străine oferă cursuri de limba franceză pentru elevii de gimnaziu şi liceu în vederea obţinerii de certificatelor DELF A1, DELF A2, DELF B1, DELF B2, DALF C1, DALF C2.

 

          DELF (Diplôme élémentaire de langue française), 4 niveluri: A1, A2, B1, B2

          DALF (Diplôme approfondi de langue française), 2 niveluri: C1, C2

 

     Pregătirea în cadrul şcolii noastre pentru DELF/DALF vă asigură cunoştinţele necesare pentru a promova aceste examene. Structura cursurilor şi metodele de predare folosite de profesorii noşti pun accent pe dobândirea şi exersarea celor patru deprinderi de comunicare : citire, ascultare, scriere şi conversaţie.

 

          Acest curs te ajută:

  • Să exersezi deprinderile necesare pentru a comunica în limba franceză ;

  • Să asimilezi tehnicile şi metodele necesare pentru diferitele parţi ale
    examenului;

  • Să exersezi limba franceză scrisă şi vorbită ;

  • Să beneficiezi de suportul şi îndrumarea calificată a profesorilor noşti ;

  • Să lucrezi într-un mediu plăcut cu suport audio-vizual modern şi interactiv ;

  • Să stăpâneşti limba franceză ;

  • Să promovezi cu brio examenele DELF /DALF ;

 

          Avantajele certificatelor DELF și DALF

     Metodologia de admitere la clasele de liceu cu program bilingv oferă posibilitatea de echivalare a probei de verificare a cunoştinţelor de limbă straină cu rezultatele obţinute de elevi la un examen cu recunoaştere internaţionala.

     Nota cu care se echivaleaza rezultatul obţinut la examenul international este 10.

     Examenele DELF și DALF recunoscute şi echivalate cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice sunt: DELF A1, DELF A2, DELF B1, DELF B2, DALF C1, DALF C2.

     Avantaje:

     1. Un examen mai puţin un perioada de de evaluarea naţională a claselor a VIII –a.

     2. Aceste examne testează toate deprinderile unei comunicări eficiente.

     3. Elevii vor fi pregătiţi pentru viitoarele examene indiferent de locul unde acestea se vor desfăşura.