CERTIFICĂRI GERMANĂ

     Centrul nostru de limbi străine oferă cursuri de limba germană pentru elevii de gimnaziu şi liceu în vederea obţinerii de certificatelor Goethe si OSD: A1, A2, B1, B2, C1, C2

 

          Avantajele certificatelor Goethe și OSD

     Metodologia de admitere la clasele de liceu cu program bilingv oferă posibilitatea de echivalare a probei de verificare a cunoştinţelor de limbă straină cu rezultatele obţinute de elevi la un examen cu recunoaştere internaţionala.

     Nota cu care se echivaleaza rezultatul obţinut la examenul international este 10.

     Examenele Goethe și OSD recunoscute şi echivalate cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice sunt: Goethe si OSD: A1, A2, B1, B2, C1, C2

     Avantaje:   

     1. Un examen mai puţin un perioada de de evaluarea naţională a claselor a VIII –a.

     2. Aceste examne testează toate deprinderile unei comunicări eficiente.

     3. Elevii vor fi pregătiţi pentru viitoarele examene indiferent de locul unde acestea se vor desfăşura.