CERTIFICĂRI

          Avantajele certificatelor

     Metodologia de admitere la clasele de liceu cu program bilingv oferă posibilitatea de echivalare a probei de verificare a cunoştinţelor de limbă straină cu rezultatele obţinute de elevi la un examen cu recunoaştere internaţionala.

     Nota cu care se echivaleaza rezultatul obţinut la examenul international este 10.

     Avantaje:   

     1. Un examen mai puţin un perioada de de evaluarea naţională a claselor a VIII –a.

     2. Aceste examne testează toate deprinderile unei comunicări eficiente.

     3. Elevii vor fi pregătiţi pentru viitoarele examene indiferent de locul unde acestea se vor desfăşura.

         

          UTILIZATOR EXPERIMENTAT
     C2
     Poate să înţeleagă, practic fără efort, tot ceea ce citeste sau aude. Poate să restituie anumite fapte si argumente din diverse surse scrise sau orale, rezumându-le în mod coerent. Poate să se exprime spontan, foarte fluent si cu precizie si poate să distingă nuanŃe fine de sens
legate de subiecte complexe.
     C1
     Poate să înţeleagă o gamă largă de texte lungi si complicate si să sesizeze semnificaţiile implicite. Poate să se exprime spontan si fluent, fără a fi obligat aparent să-si caute cuvintele. Poate să utilizeze limba cu eficacitate si cu supleţe în viaţa socială, profesională sau academică.
Poate să se exprime, pe teme complexe, într-un mod clar si bine structurat, demonstrând că stăpâneste instrumentele de organizare, de structurare si de coeziune a discursului.

 

          UTILIZATOR INDEPENDENT
     B2
     Poate să înţeleagă ideile principale din texte complexe pe teme concrete sau abstracte, inclusiv în discuţii tehnice în specialitatea sa. Poate să comunice cu un anumit grad de spontaneitate si de fluenţă, încât conversaţia cu un locutor nativ să nu presupună efort pentru nici unul dintre interlocutori. Poate să se exprime clar si detaliat asupra unei game largi de subiecte, poate să-si expună opinia asupra unui subiect de actualitate, prezentând avantajele si inconvenientele
diferitelor posibilităţi.
     B1
     Poate să înţeleagă elementele esenţiale când este folosit un limbaj standard clar pe teme familiare, întâlnite uzual, legate de muncă, scoală, timpul liber etc. Poate să se descurce în majoritatea situaţiilor survenite în timpul unei călătorii într-o regiune unde este vorbită limba.
Poate să producă un discurs simplu si coerent pe teme familiare si din domeniile sale de interes. Poate să relateze un eveniment, o experienţă sau un vis, să descrie o speranţă sau un scop si să expună, pe scurt, argumentele sau explicaţiile unui proiect sau ale unei idei.

 

         UTILIZATOR ELEMENTAR

     A2
     Poate să înţeleagă fraze izolate si expresii frecvent folosite în domenii de interes nemijlocit (de exemplu, informaţii personale si familiale simple, cumpărături, mediul înconjurător apropiat, activitatea profesională). Poate să comunice în situaţii simple si obisnuite, care nu solicită decât un schimb de informaţii simplu si direct referitoare la subiecte familiare si obisnuite. Poate să descrie, cu mijloace simple, formaţia sa profesionalǎ, mediul său înconjurător apropiat si să evoke subiecte care corespund nevoilor sale imediate.
     A1
     Poate să înţeleagă si să utilizeze expresii familiare si cotidiene, precum si enunţuri foarte simple care vizează satisfacerea nevoilor concrete.
Poate să se prezinte sau să prezinte pe cineva, poate să formuleze si să răspundă la întrebări referitoare la detalii personale, ca de exemplu unde locuieste, persoane cunoscute, lucruri care-i aparţin etc.Poate să comunice, într-un mod simplu, cu condiţia ca interlocutorul să vorbească
rar si clar si să fie cooperant.