Adela Dumitrescu, lect.univ.dr

Atuurile şcolii noastre sunt pasiunea şi dăruirea profesională precum şi transpunerea în practică a unui cumul de aptitudini specifice cadrelor didactice, cum sunt: aptitudini care asigură calitatea gândirii, calitatea limbajului, aptitudini care garantează calitatea atenţiei şi care determină calitatea memoriei, precum şi aptitudini metodice şi de evaluare.

 

Personal, aceste aptitudini le-am dobândit încă de la începutul formării profesionale, absolvind Colegiul Naţional Pedagogic Carol I, profilul învăţători şi Facultatea de Limbi străine – specializarea Franceză-Engleză din cadrul Universităţii din Piteşti. Am continuat studiile urmând cursurile postuniversitare de Master in Stiinţa si practica traducerii, apoi şcoala doctorala obţinând titlul de doctor în filologie cu calificativul Cum Laudae.

 

Deţin o experienţă de peste 15 ani de predare a limbilor străine, fiind în prezent lector univ. dr. la Facultatea de Litere a Universităţii din Piteşti.

 

Pe parcursul activităţii academice am elaborat o serie de lucrări ştiinţifice, manuale şi dicţionare –Everyday English, Practical English for Communication, English Course, English for Specific Purposes, Dicţionar economic şi juridic englez-român şi am participat la numeroase cursuri de perfecţionare precum Teacher Development Seminars.

 

Am convingerea ca realizarea unui mix între abilităţile şi competenţele profesionale, dragostea faţă de copii, empatia şi creativitatea va crea premisa garantată a obţinerii rezultatelor.